Menu

adviesraad sociaal domein 

Home / portfolio / Huisstijl

Adviesraad sociaal Domein (gemeente nieuwkoop) 

Logo en huisstijl 

De adviesraad Sociaal Domein (voorheen Wmo adviesraad) denkt met de gemeente mee over vraagstukken op het gebied van jeugd, zorg, welzijn en werk en inkomen. De raad heeft tien leden, met elk hun eigen specialisme. Zij behandelen vraagstukken die de gemeente aan hen voorlegt en kunnen ook ongevraagd advies uitbrengen.

Dit doen zij door te werken in kleine werkgroepen. Vanuit deze werkgroepen benaderen zij verenigingen en inwoners voor advies. Daarnaast kunnen inwoners zelf ook vragen stellen aan de adviesraad.

Share